Spektrometr XRF EDX1800B

Spektrometr XRF EDX1800B to analizator fluorescencji rentgenowskiej XRF zaprojektowany z myślą o analizach zgodności z dyrektywną RoHS/WEEE. Pomiary XRF są szybkie i w pełni nieniszczące. Analizator XRF nadaje się zarówno do pomiarów półproduktów jak i wyrobów gotowych. EDX1800B znajduje zastosowanie w kontroli jakości wyrobów elektrycznych i elektronicznych, w przemyśle zabawkarskim i ceramicznym. Oprogramowanie XRF posiada wygodną funkcje PASS/FAIL przy wykonywaniu pomiarów na obecność pierwiastków niebezpiecznych jak rtęć, kadm, ołów, chrom. Dodatkowo spektrometr XRF można dostosować do analiz chemicznego składu stopów, wtedy znajdzie zastosowanie również przy recyklingu i sortowaniu metali oraz w przemyśle metalurgicznym. Spektrometr dostarczany z prostym oraz intuicyjnym oprogramowaniem w języku polskim.

Spektrometr dostępny również z rozszerzeniem do pomiaru chloru oraz w wersji z detektorem SDD

Dodatkowe informacje

Model: EDX 1800B, Spektrometr EDXRF do analiz RoHS
Zastosowania modelu XRF: Badanie stopów, RoHS
Zakres pomiarowy: 2 ppm - 99,99%, 1 ppm limitu detekcji dla Cd, Hg, Pb, Cr, Br
Detektor: Si-PIN, SDD
Rozdzielczość detektora: ok. 165 eV
Mierzone pierwiastki: od S (siarki) do U (uranu). Kalibracje fabryczne dla Hg, Cd, Pb, Cr, Br. Dostępne rozszerzenie na pomiar Cl (chloru).
Dokładność pomiaru: 0.1%; 0.05% przy zawartości głównego pierwiastka powyżej 96%
Atmosfera pomiaru: Powietrze
Czas analizay (s): od 60 do 300 sekund
Moc lampy: 50 W
Zasilanie: 230V AC
Formy próbek: ciała stałe, proszki, ciecze
Wymiary komory pomiarowej: 605 x 395 x 100 mm
Dodatkowe informacje: Konfiguracja standardowa obejmuje jednostkę główną z detektorem Si-PIN, celownikiem, laserowym, kamerą CCD oraz komputerem wraz z zainstalowanym oprogramowaniem analitycznym
Więcej w tej kategorii: Spektrometr XRF EDX6000B »