Spektrometr iskrowy Merlin 4

Spektrometr Iskrowy Merlin 4 to kompaktowy model o niewielkich rozmiarach i wadze, współpracujący z systemem Windows 10. Dzięki szerokiemu zakresowi długości fal i dobrej rozdzielczości spektrometr Merlin sprawdza się w wielu aplikacjach. Zastosowany Inteligentny program analityczny (IAPS) automatycznie identyfikuje materiał bazowy i dobiera najlepszą kalibrację, co zmniejsza czas pomiaru i eliminuje ewentualne pomyłki operatora. Czas pojedynczego pomiaru został skrócony również dzięki wykorzystaniu cyfrowego stanowiska
iskrzenia oraz nowego systemu odczytu danych.

Dodatkowe informacje

Model: Spektrometr Iskrowy Merlin 4 Ultra
System optyczny:

Holograficzna siatka dyfrakcyjna

Oryginalne fabrycznie skalibrowane programy identyfikowalne z CRM

Źródło cyfrowe zapewniające wysoką precyzję

Wysoka wydajność analityczna

Kontrola przez komputer lub laptop

Źródło wzbudzenia:

Źródło iskry o wysokiej precyzji  w atmosferze argonowej

Wykorzystanie cyfrowego stanowiska iskrzenia oraz nowego systemu odczytu danych

Pre-iskra o wysokiej energii

Sterowane komputerowo parametry wzbudzenia

Oprogramowanie:

Łączność z Internetem

Zapis i przechowywanie danych

Automatyczne obliczanie średnich

Wyświetlanie pojedynczej lub wielokrotnej analizy

Funkcje kontroli jakości i identyfikacji

Jakość i komunikacja:

szeroki zakres matryc kalibracyjnych i baz materiałowych do wyboru

 krótki czas pojedynczego pomiaru dzięki wykorzystaniu cyfrowego stanowiska iskrzenia oraz nowego systemu odczytu danych

niskie zużycie argonu

Waga i wymiary:

Wymiary analizatora: 650 x 390 x 780 mm

Waga: 70 kg

Warunki robocze:

Temperatura pracy: 10-35 °C

Temperatura przechowywania: 0 do 45 °C