Laboratoryjne łaźnie wodne OvanTherm H CLEAR posiadają zbiornik wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego, który znajduje zastosowanie w badaniach analitycznych, mikrobiologicznych, chemicznych oraz każdych innych, w których zachodzi konieczność kontroli zmian zachodzących w próbkach w trakcie trwania prowadzonego procesu. Materiał zbiornika - plexiglas, pozwala na prowadzenie badań w zakresie temperatur do 60oC.