Analizator elementarny SDCHN536 został skonstruowany do oznaczania zawartości węgla, wodoru i azotu w żywności, odpadach, glebie, nawozach, koksie, węglu itp. Gałęzie przemysłu w jakich sprawdzi się analizator to kopalnie węgla, zakłady metalurgiczne, przemysł petrochemiczny, elektrownie, ciepłownie itp.

Arabic Czech Estonian German Hungarian Latvian Lithuanian Russian Slovak Ukrainian Polish English