Spektrometr XRF X-Calibur

Spektrometr XRF X-Calibur to spektrometr fluorescencji rentgenowskiej EDXRF firmy Xenemetrix o dużej mocy lampy rentgenowskiej i zwartej budowej. Analizator zapewnia wysoką wydajność pomiarów i dużą rozdzielczość detektora. Unikalna geometria lampy typu "close couple" z anodą umieszczoną z przodu, w połączeniu z zaawansowaną budową układu optycznego maksymalnie skraca odległość między próbką, lampą i detektorem. Zwiększa to dokładność i wydajność prowadzonych pomiarów. Oprogramowanie  nEXt™, na którym pracują wszystkie spektrometry firmy Xenemetrix umożliwia pełną analizę próbek: jakościową, ilościową i półilościową. Dodatkowo urządzenia wyposażone są w oprogramowanie Fundamental Parameters w wersji podstawowej lub zaawansowanej umożliwiające bezwzorcowe analizy nawet nieznanych matryc.
Spektrometr ten może być szeroko stosowany w takich dziedzinach jak: przemysł petrochemiczny, przemysł chemiczny, przemysł polimerów, medycyna sądowa, hutnictwo, analiza powłok, przemysł wydobywczy, badania środowiskowe, badania naukowe itd.

 

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat metody XRF? Odwiedź: www.learnxrf.comwww.learnxrf.com

Dodatkowe informacje

Model: X-Calibur laboratoryjny spektrometr EDXRF
Zastosowania modelu XRF: Nauka i badania, Przemysł, Badanie stopów, Geologia, Badanie paliw
Zakres pomiarowy: sub ppm - 100%
Detektor: SDD, SDD LE
Rozdzielczość detektora: 125 eV ± 5 eV
Mierzone pierwiastki: od F (fluoru) do Fm (fermu) z możliwością rozszerzenia od C (węgla)
Atmosfera pomiaru: Powietrze, Hel (opcjonalnie), Próżnia (opcjonalnie)
Czas analizay (s): od 60 do 200 sekund
Moc lampy: 50 kV, 50W
Zasilanie: 230V AC
Formy próbek: ciała stałe, proszki, ciecze
Waga: ok 40 kg
Wymiary komory pomiarowej: 220 x 220 x 50 mm
Wymiary całkowite: 550 x 550 x 320 mm
Dodatkowe informacje: Konfiguracja standardowa: podajnik karuzelowy na 8 pozycji, oprogramowanie nEXT z elementami FP. Jako opcja dostępne kamera CCD, zaawansowane oprogramowanie FP, spinner próbek, podajnik na 16 pozycji, pompa próżniowa, absorber wstrząsów, obudowa w wersji Robust.