Spektrometr XRF X-Cite to uniwersalny spektrometr wykorzystujący technologię XRF do analizy próbek bez ich niszczenia. Zaawansowane zdolności obliczeniowe oprogramowania XRF zintegrowane są z analizatorem dla zapewnienia spójnej analizy i transferu danych.
Spektrometr XRF X-Cite może być stosowany w laboratoriach stacjonarnych oraz terenowych w opcji wzmocnionej obudowy - X-Cite ROBUST.
Podstawowe zastosowania XRF: pomiary S w olejach i paliwach, Pb w benzynie, Ni i V w ropie naftowej, S, Ni i V w oleju szczątkowym, S w koksie lub węglu, Mg, P, S, Ca, Ba, Zn, Mo w olejach smarowniczych. W laboratoriach kryminalistycznych identyfikacja śladów znalezionych na szkle, stali, pozostałości po wystrzałach, szczątków lakieru samochodowego i składników do produkcji narkotyków. Pomiary w przemyśle cementowym: Na, Mg, Al, Si, S, K, Ca, i Fe w cemencie i klinkierze zgodnie z ASTM C-114.
Spektrometr XRF X-CITE to również doskonałe narzędzie do identyfikacji składników aktywnych w kosmetykach i farmaceutykach:  Cr, Mn, Fe w w cieniach do oczu; Fe, Ti i Zn podkładach; Bi, Al, Ca, Mg w środkach zobojętniających, przeczyszczających,  łagodzących dolegliwości żołądkowe;  Analizy produktów higieny osobistej (dezodoranty, preparaty do higieny włosów, zębów), preparatów antybakteryjnych; Ag, I i Zn w szkłach kontaktowych; Ti i Zn w preparatach z filtrami UVA/UVB.
X-CITE przeznaczony jest także do pomiarów w przemyśle wydobywczym:  Zn metaliczny, proszek Zn , produkcja ZnO;  Fe metaliczne, proszek Fe, produkcja Fe2O3;  wydobycie boksytów –Al; Analizy glinki kaolinowej – ceramika;  rudy cyny, rudy srebra.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat metody XRF? Odwiedź: www.learnxrf.comwww.learnxrf.com

Spektrometr XRF RoHS VISION firmy Xenemetrix został zaprojektowany specjalnie, aby umożliwić szybką i łatwą analizę zawartości substancji niebezpiecznych zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska RoHS (dyrektywa o ograniczeniu zużycia substancji niebezpiecznych) i WEEE. Używając spektrometru RoHS VISION można z powodzeniem prowadzić analizy XRF zgodne ze wszystkimi wymogami dyrektywy RoHS, procedur weryfikacji MCV, wykorzystując procedury testowe ujęte w biuletynie IEC TC111. Analizator łączy w sobie sprawdzoną technologię Xenemetrix i nową intuicyjną technologię Selective Matrix Acquisition Reflexive Technology (SMART) umożliwiająca analizy wielu złożonych materiałów bez znajomości ich składu.
Spektrometr XRF RoHS Vision umożliwia zapis obrazu analizowanego obszaru dzięki kamerze CCD ze znacznikami wymiarów dla analiz próbek w skali Mikro i Makro. Urządzenie jest kompaktowe, o dużym potencjale analitycznym, jednocześnie proste w obsłudze dla osób nie posiadających szerokiej wiedzy analitycznej.

Dodatkowo spektrometr w wersji X-RoHS+SDD oprócz aplikacji przeznaczonej do analiz RoHS pozwala na pełną analizę jakościową i ilościową w zakresie od F-Fm. Spetrometr w tej wersji jest wyposażony w detektor SDD ze zoptymalizowanym okienkiem do pomiaru pierwiastków lekkich od fluoru. Detektor charakteryzuje się wyjątkowo dobrą rozdzielczością 125 eV, dzięki czemu można go wykorzystywać również do takich aplikacji jak: analiza paliw pod kątem siarki, analiza polimerów, metalurgia, analizy substancji mineralnych, kryminalistyka.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat metody XRF? Odwiedź: www.learnxrf.comwww.learnxrf.com

Spektrometr XRF X-Calibur to spektrometr fluorescencji rentgenowskiej EDXRF firmy Xenemetrix o dużej mocy lampy rentgenowskiej i zwartej budowej. Analizator zapewnia wysoką wydajność pomiarów i dużą rozdzielczość detektora. Unikalna geometria lampy typu "close couple" z anodą umieszczoną z przodu, w połączeniu z zaawansowaną budową układu optycznego maksymalnie skraca odległość między próbką, lampą i detektorem. Zwiększa to dokładność i wydajność prowadzonych pomiarów. Oprogramowanie  nEXt™, na którym pracują wszystkie spektrometry firmy Xenemetrix umożliwia pełną analizę próbek: jakościową, ilościową i półilościową. Dodatkowo urządzenia wyposażone są w oprogramowanie Fundamental Parameters w wersji podstawowej lub zaawansowanej umożliwiające bezwzorcowe analizy nawet nieznanych matryc.
Spektrometr ten może być szeroko stosowany w takich dziedzinach jak: przemysł petrochemiczny, przemysł chemiczny, przemysł polimerów, medycyna sądowa, hutnictwo, analiza powłok, przemysł wydobywczy, badania środowiskowe, badania naukowe itd.

 

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat metody XRF? Odwiedź: www.learnxrf.comwww.learnxrf.com

Spektrometr XRF Genius-IF pierwszy biurkowy spektrometr EDXRF z wtórnymi filtrami odbiciowymi, to połączenie wysokiej jakości pomiarów XRF i ekonomii w analizie pierwiastkowej. Spektrometr XRF zapewnia nieniszczącą analizę ilościową i jakościową w zakresie od C(6) do Fm(100). Najnowszej generacji detektor SDD posiada doskonałą rozdzielczość widmową i zoptymalizowany jest do wykrywania pierwiastków w szerokim zakresie (od ilości śladowych do 100%). XRF Genius-IF firmy Xenemetrix sprawdza się także znakomicie w kłopotliwych dotychczas typach analiz XRF np. pierwiastków lekkich.

Spektrometr XRF Genius IF posiada unikatowy układ optyczny łączący osiem wtórnych filtrów odbiciowych, oraz osiem filtrów w trybie wzbudzenia bezpośredniego. Zapewnia to optymalne warunki wzbudzenia dla wszystkich pierwiastków wykrywanych metodą EDXRF. WAG (Wide Angle Geometry) to opatentowany przez Xenemetrix system wykorzystania filtrów odbiciowych zapewniający optymalne warunki analizy XRF dla pierwiastków głównych oraz śladowych w próbie.
Wiązka rentgenowska wzbudza charakterystyczne linie K dla filtrów odbiciowych (czysty metal), które wykorzystywane są potem do wzbudzenia próbki wiązką "monochromatyczną". Zastosowanie filtrów umożliwia znaczące obniżenie limitów detekcji dla poszczególnych pierwiastków. Niskie limity detekcji pierwiastków czynią Genius-IF najbardziej wszechstronnym i przydatnym w szerokim zakresie aplikacji spektrometrem XRF.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat metody XRF? Odwiedź: www.learnxrf.comwww.learnxrf.com

Kompaktowy mobilny spektrometr XRF S-MOBILE firmy XENEMETRIX umożliwia pomiary w terenie, gdy konieczne jest wykonanie szybkiej i dokładnej analizy XRF. Lampa X-ray o wysokiej mocy 50kV, 50W zapewnia analizy XRF na poziomie  laboratoryjnym. Spektrometr Xenemetrix S-Mobile to analizator XRF o możliwościach urządzenia laboratoryjnego w wersji mobilnej. Prosty w obsłudze, a jednocześnie dokładny i w pełni profesjonalny XRF - sprawdza się świetnie tam, gdzie ważna jest znajomość składu badanego materiału. Jest odpowiedni do badań geologicznych, badań w remediacji gruntu, dla jednostek szybkiego reagowania, do analiz in-situ w procesach technologicznych. Spektrometr posiada potężne oprogramowanie analityczne z rozbudowanymi funkcjami analizy bezwzorcowej (SLFP).

Spektrometr XRF S-MOBILE dostępny jest w wersji S-MOBILE ULS (Ultra Low Sulfur) - idealny do zastosowań petrochemicznych i analiz siarki na poziomach rzędu pojedynczych ppm, z limitem detekcji 1.3 ppm. Analizy XRF w atmosferze powietrza. Analizy zgodne z normami ASTM D4294/10, D7212, ISO 20847, IP 531 i innymi określającymi metodykę analiz produktów naftowych bez konieczności stosowania płuczki helowej.

Spektrometr XRF Petro-Marine do analiz paliw na statkach na zawartość S, Al, Si, Ca, Zn, P, do analiz smarów na zawartość Fe, Cr, Ni, Cu, Zn, Pb. Dzięki specjalnemu solidnemu wykonaniu sprawdzi się na każdym okręcie.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat metody XRF? Odwiedź: www.learnxrf.comwww.learnxrf.com

Xenemetrix ShipXenemetrix S  Mobile FieldXenemetrix S Mobile WorkerXenemetrix S  Mobile Cup

Dział: XRF przenośne